Vinhomes Smart City

Vinhomes: Thị trường bất động sản sẽ sớm hồi phục

Tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra ngày 27/4/2023, Công ty Cổ phần Vinhomes đặt kế hoạch doanh thu năm 2023 đạt 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30.000 tỷ đồng. Năm 2022: Ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng  Báo cáo tại đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty Vinhomes cho hay năm 2022 là một năm nhiều thách...

Compare listings

So sánh