Ngọc Phương Đông khai trương chi nhánh miền Tây tại TP Long Xuyên


Sáng ngày 29/11/2019 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên.

Bà Bùi Thị Ý Như - Chủ Tịch công ty Ngọc Phương Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý Quan Khách đã tới tham dự buổi lễ. Dưới đây là một vài hình ảnh và video buổi khai trương.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 19

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 2

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 3

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 4

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 5

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 6

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 7

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 8

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 9

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 10

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 11

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 13

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 14

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 15

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 16

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 17

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 18

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông đã tưng bừng khai trương chi nhánh miền Tây tại Trung Tâm TP. Long Xuyên - hình 1

Theo: Ngọc Phương Đông

TIN LIÊN QUAN

TOP