Đào tạo

Ngọc Phương Đông – Nơi Anh Hào Hội Tụ

Nhân viên tư vấn Bất động sản hiện đang là nghề khá phổ biến hiện nay. Để thực hiện tốt công việc này phụ thuộc vào quá trình trao đổi thông tin và thuyết phục khách hàng, điều này đúng với nhân viên tư vấn Bất động sản nhưng chưa đủ. Vì thế, hôm qua ngày 23/11/2020 Ngọc Phương Đông vinh dự mời đến...

Compare listings

So sánh