Phát Triển Hạ Tầng Tây Nam Bộ, Nâng Giá Trị Bất Động Sản

Trong những năm qua, nhận được sự quan tâm của Nhà nước, nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng của vùng ĐBSCL đã hoàn thành, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong giai đoạn 2021 – 2025, đang triển khai công tác chuẩn bị … Đọc tiếp Phát Triển Hạ Tầng Tây Nam Bộ, Nâng Giá Trị Bất Động Sản